HASRAT WANITA JAWA: PESONA NAN MEMBARA
HASRAT WANITA JAWA: PESONA NAN MEMBARA – Kebanyakan orang melihat figur wanita Jawa adalah sosok yang lemah, dan itu tidak salah sebab para leluhur Jawa membangun citra perempuan yang ideal dengan segala atribut kelemahlembutannya. Namun jika ada orang yang mampu melihat segala kekuatan dalam kelembutan maka akan tampak betapa perkasanya citra perempuan Jawa. Keperkasaan itu akan membalik pandangan feodalistik para priyayi terhadap wanita yang digambarkan R.Ng. Ranggawarsita dalam serat cemporet: wanudya bebasanipun, pan swarga nunut kewala Bukan begitu seharusnya! Sesungguhnya justru wanitalah pemilik segalanya. Bukan hanya surga-neraka, tapi ia juga yang menjadi pemilik semua isi dunia ini. Dialah empunya dunia …